Přeložky inženýrských sítí Vítkovice

Místo realizace: Vítkovice
Rok výroby: 2009