Výroba a montáž

V oblasti silnoproudu provádíme montáže včetně dodávek el. zařízení do 1000 V i v prostorách s nebezpečím požáru a výbuchu, v průmyslových objektech, obchodních domech, hospitalizačních zařízení, plynových stanicích, občanské a bytové výstavbě, zdravotnických zařízeních, školách apod. Součástí těchto činností je i provedení revizních zpráv elektro, hromosvodů bez omezení napětí v objektech třídy A i B. Vyrábíme také atypické typy a rozměry rozváděčů na základě individuálních přání zákazníka, které jsou v souladu s normami, předpisy a bezpečnostními pokyny.

Výrobu a montáž mikroprocesorových řídicích systému:

Dodávky a montáž řídicích systému měření a regulace stejně jako ostatní činnosti provádíme “na klíč”na základě požadavků zákazníka. Pro měření a regulaci jakýchkoliv technologických procesů (kotelny, výměníkové a předávací stanice, vzduchotechnika a klimatizace, IRC regulace) využíváme námi vyráběné mikropočítačové řídicí stavebnicové systémy CRASSUS. Tyto systémy jsou variabilní a je možno je aplikovat na velice široké spektrum nejrůznějších aplikací. Navíc jsou kompletně instalovány v rozváděči společně se silovou částí což umožňuje značnou úsporu finančních nákladů.

Pro centrální řízení nabízíme možnost vizualizace, kde má uživatel s velice výborným přehledem možnost sledovat a nastavovat parametry nejrůznějších procesů dané aplikace, včetně archivace, rozpočítáváním tepla na odběratele, zobrazování poruch apod. Tyto data lze následně přenášet kdekoliv a to na základě požadavků zákazníka (Internet, GSM, Wifi apod.).

Galerie