Solární systémy

Solární systémy

Velké oblibě se v posledních letech těší jako zdroj „zelené“ energie solární systémy. Tyto systémy se využívají především pro ohřev, či předehřev teplé vody. Díky stavebnicovému řídicímu systému CRASSUS je možné nejen řídit funkci těchto systémů, ale zároveň je provázat s ostatními zdroji tepla pro dosažení maximální možné účinnosti systému a díky tomu i úspory.

 

Galerie