Řídicí systém CRASSUS Compact

Fotka řídící jednotky Crassus Compact

Použití řídícího systému:

 • KOTELNY, PŘEDÁVACÍ STANICE
 • ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚST A OBCÍ
 • VZDUCHOTECHNIKY, KLIMATIZACE
 • ENERGETICKÁ KONCEPCE HOTELŮ, PENZIONŮ A UBYTOVEN
 • IRC REGULACE (REGULACE JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ)
 • REGULACE SOLÁRNÍCH KOLEKTORŮ A TEPEL. ČERPADEL
 • REGULACE SPECIÁLNÍCH VÝROBEN, ZÁVODŮ A ZDROJŮ TEPLA
 • LIKVIDACE LEGIONELLY VE VODNÍCH SYSTÉMECH

Stručný popis:

Celá koncepce systému je postavena v jednoduchosti ovládání, rozšířitelnosti pomocí vstupních, výstupních a komunikačních modulu, které jsou připraveny pro umístění na DIN lištu do rozvaděče. Tyto rozšiřující komponenty komunikují s řídicím systémem sběrnicové po lince RS-485 protokolem MODBUS RTU. Propojení s těmito moduly je pouze dvouvodičové a spočívá v jednoduchosti zapojení a rychlé vzájemné komunikaci. V případě vzdáleného ovládání, nebo měření mohou být tyto ovládací prvky umístěny na různých místech v objektu. Měření pomocí digitálních snímačů teploty DALLAS je realizováno z hlediska přesnosti a hlavně ve veliké přednosti v úspoře kabelového vedení. Rozvody jsou rovněž sběrnicového zapojení a řídicí systém nabízí připojení až 100 snímačů teploty pro jednu řídicí jednotku. Řídicí systém je způsobilý pro komunikaci s ostatními regulačními prvky, řídicími systémy, měřiči tepla, měřiči spotřeby plynu, průtokoměry a dalšími prvky prostřednictvím komunikačních průmyslových standardů. Vzdálené ovládání aplikace řídicího systému umožňuje vlastní webový server, který přehledně zobrazuje veškeré údaje použité v dané aplikaci. Rovněž je možné provádět změny v nastavení, zobrazovat a ukládat hodnoty, archivovat data, poruchy. V rámci vyšší nástavby webového serveru řídicí systém při výskytu poruchy muže zaslat informaci na předem definované emailové adresy, případně využít bránu SMS serveru a odeslat poruchy na mobilní telefony.

Webový server:

K dalšímu nezbytnému prvku patří integrovaný webový server, který je graficky a přehledně zpracovaný s důrazem na celkový uživatelský požitek. Vzhledem zobrazení technologií, pudorysu, nastavovacích panelu, archivaci poruch, teplot a dalších potřebných hodnot muže plně nahrazovat vizualizační aplikace. Ve webovém serveru pro rychlou orientaci mohou být využity animace technologických prvku jako jsou např. chody čerpadel, plameny v kotlech, krbech, animace otáček ventilátoru apod.

Webový server

Přístup na DEMOVERZI 

(Doporučený webový prohlížeč pro spuštění demoverze – Google Chrome, Mozilla Firefox)

Přehled vstupů, výstupů a komunikačních sběrnic:

 • 1x bus DALLAS (20 teplot)
  Prostřednictvím modulu CPU 1.1 DS/MOD je možno rozšířit až na 100 měřených teplot
 • 2x konektor XK (pro jednoduché rozšíření 8x binární vstup).
 • 2x konektor XK (pro jednoduché rozšíření  8x binární výstup pro el. hlavice,či 8x relé výstup).
 • 4x binární vstup
 • 2x analogový vstup (nap컝ový 0-10V/2-10V, či proudový 0-20mA/4-20mA)
 • 2x volba volitelného modulu:3
  • RS485: Rozšiřující komunikační modul pro RS485
  • RS232: Rozšiřující komunikační modul pro RS232
 • 6x analogový výstup (0-10V)
 • 1x komunikační linka RS 485 pro komunikaci s komponenty řídicího systému ukončeny xx-MOD (komunikace RS 485 MODBUS RTU)
 • 1x Ethernet: připojení řídícího systému do sítě Ethernet
 • 1x USB konektor pro programování řídicího systému z PC

Připojení modulů a komponentů:

 

Připojení modulů a komponentů k řídícímu systému

Konfigurace řídícího systému:

Stránky v následujícím odkazu mají za úkol jednoduchou a přehlednou formou zjistit jaké komponenty našeho stavebnicového řídícího systému CRASSUS budete potřebovat pro realizaci svých projektů a zároveň vám poskytnou jistou představu o výsledné ceně. Samozřejmě nejsme pouhý prodejce hardwaru, ale upřednostňujeme osobní přístup ke každé zakázce a tak vám rádi pomůžeme převést vaše představy ve skutečnost.
CRASSUS Configurátor

Galerie: