Čtvrthodinové maximum

Při regulaci větších objektů je nutné brát v potaz z ekonomických důvodu i možnou regulaci čtvrthodinového maxima. Pro tento případ nabízí řídicí systém funkci hlídání čtvrthodinového maxima s možností odpojování skupin spotřebičů za účelem prevence jeho překročení.

 

Jak to funguje?

Řídicí systém dostává od elektroměru informace o aktuální spotřebě a zároveň synchronizační impulzy na jejichž základě je vypočítávána průběžná spotřeba v dané čtvrthodině. Řídicí algoritmus (kompenzační) poté vyhodnocuje aktuální průběh spotřeby a při překročení přednastavených limitů odpojuje, případně opět připojuje, jednotlivé skupiny spotřebičů a tak dovoluje naplno využít nasmlouvaných hodnot.