Zónová regulace

Zónová regulace velmi často též nazývána jako regulace IRC (Individual Room Control) spočívá v regulaci tepla jednotlivých místností samostatně, na základě programového nastavení řídicí jednotky. Měřícím členem v každé místnosti je digitální čidlo teploty umístěné na zdi, které je velice přesné a citlivé. Neustále komunikuje s řídicí jednotkou a předává naměřené informace. Pomocí těchto dat jednotka vyhodnotí zda je požadavek na teplo a okamžitě otevírá, nebo zavírá regulační člen (elektroventil umístěný na otopném tělese).

Řídicí systém CRASSUS povoluje každou místnost řídit samostatně pomocí pěti časových úseků denně, pro každý den v týdnu a tento proces se opakuje. Aby uživatel měl možnost rychlé změny pro vytápění a nemusel zasahovat do nastaveného programu, využije tzv. „Dlouhodobý program“, který je běžnému režimu nadřazen a po uplynutí nastavené doby útlumu, nebo zátopu, přejde zpět do základního nastavení.

Pro případ nečekaného návratu, návštěvy, apod. lze využít „Párty funkci“ což má za následek okamžitý zátop pro zvolenou místnost v krátkém časovém intervalu.

Tyto všechny požadavky jsou vyhodnocovány a určují povely na dodávku od zdroje tepla.

K samozřejmostí této regulace patří možnosti jako jsou:

 • Odstavení tepla při venkovní teplotě větší než 18 ºC.
 • Blokace režimu topení při využívání chladících jednotek.
 • Ochrana před zatuhnutím regulačních prvků, zvláště v letním režimu.
 • Bezpečnostní upozornění v případě podchlazení, nebo přehřátí místnosti.

IRC regulace je vhodná pro:

 • Administrativní budovy
 • Komerční objekty
 • Školy
 • Nemocnice
 • Hotel, ubytovací objekty
 • Obytné domy
 • Rodinné domy

Řídicí sytém může také komunikovat s počítačem, díky cěmuž se celý proces stává velice přehledným komunikačním a ovládacím nástrojem. Ve vizualizačním prostředí počítače lze velice rychle prohlížet a měnit programové nastavení pro jednotlivé místnosti a určovat režimy. V počítači se graficky archivují teploty, zaznamenávají poruchy, popřípadě spotřeby množství tepla. Datové přenosy na tento počítač můžou být libovolné přes jakékoliv rozhraní, většinou se využívá sériová linka, místní počítačová síť, internet. Při rozsáhlejších aplikaci je možné i připojit více počítačů.

Galerie