Kogenerační jednotky

Vzduchotechnické jednotky (dále VZT) slouží pro dopravu a úpravu vzduchu na větracích a klimatizačních systémech. Liší se svou skladbou, velikostí, výkonem a složením. Jednotlivé VZT jednotky jsou složeny ze samostatných komor v různých kombinacích podle potřeby použití.

Středisko vzniklo v důsledku potřeb společnosti uspokojit komplexně požadavky investorů na dodávky ocelových konstrukcí včetně technologických konstrukcí, potrubí a montáží technologických zařízení.

Řídicí systém CRASSUS umožňuje řídit a ovládat vzduchotechnické jednotky bez ohledu na jakéhokoliv tuzemského, nebo zahraničního výrobce. Díky své variabilitě je schopen komunikace s ovládacími a měřícími prvky pomocí běžných standardů a protokolů např. MP-Bus, řízení dvoupolohové, třípolohové, analogové atd.

Výhoda řídicího systému spočívá v rozsáhlosti ovládání, tzn. že je schopen řídit i několik vzduchotechnik současně a je navržen tak, aby silová a ovládací část byla společně v rozváděči. Toto řešení přináší obrovské finanční úspory. Nabízíme kompletní montáže a dodávky řídicího systému na klíč, včetně silové části, servopohonů, topných dílů, snímačů tlaků, mrazových ochran atd.

Na přání zákazníka zpracujeme vizualizaci pro dispečerské pracoviště pro dálkové sledování a ovládání vzduchotechnik, zobrazováním poruch, trendů, stavů, teplot apod.

Galerie